Tekst aanpassen  a     A

Huren of toch beter kopen kunt u hieronder lezen:

Wat en voor wie is een levensloopbestendige woning?

 • Voor iedereen, dus voor jong en ouder;
 • Voor iedereen die heel lang zelfstandig wil blijven wonen;
 • Voor iedereen die zelf wil bepalen hoe te willen/ kunnen wonen;
 • Voor iedereen die zo min mogelijk afhankelijk wil zijn/ worden van anderen;

Graag aandacht voor het zelf mogen/ kunnen kiezen.

HOUD DE REGIE OVER UW EIGEN LEVEN IN EEN KOOPWONING VAN ONS.

Wanneer u uw woning wilt aanpassen dan kunt u voor traplift, aanpassing voor douche etc. een beroep doen op de WMO. De gemeente vergoedt alleen de aller noodzakelijkste voorzieningen.

Zeker wanneer de kosten hoger zijn dan € 9.000 kan de gemeente u verplichten om te verhuizen.

Wanneer de gemeente de kosten vergoedt, betaalt u voor de woningaanpassing een eigen bijdrage per 4 weken. Die bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen.

Zorg: Voor huishoudelijke verzorging (poetsen)  kunt u in zeer beperkte mate een beroep doen op de WMO. U betaalt de eigen bijdrage. Voor verzorging en verpleging (thuiszorg) betaalt u geen eigen bijdrage. Thuiszorg zit in de basisverzekering.

A: Van huur naar huur.

U verhuist naar een geschikte (nultreden) sociale huur woning van Goed Wonen (Mogelijk bij een maximaal verzamelinkomen van € 34.911), of naar een woon-zorg appartement in bijvoorbeeld Ruijschenbergh. (Huur incl. servicekosten tussen € 700 en € 1.100.)
Voor extra woonwensen ( schuifdeuren, spoel-föhn toilet, deuropener etc. bent u afhankelijk van verhuurder en eventueel gemeente. 
Zorg: Voor huishoudelijke verzorging ( poetsen)  kunt u in zeer beperkte mate een beroep doen op de WMO. U betaalt weer de eigen bijdrage. Voor verzorging en verpleging (thuiszorg) betaalt u geen eigen bijdrage. Thuiszorg zit in de basisverzekering.

B: Van koop naar huur.

Zie boven maar let op! Van het vermogen uit verkoop van uw woning boven de € 21.000 voor 1 persoons- en € 42.000 voor 2 persoonshuishouden( box 3) wordt 8 %  bij uw inkomen geteld waarover u de WMO eigen bijdrage moet betalen.
Indicatie: Bij een verzamelinkomen van € 35000 betaalt u als alleenstaande 65+ max.€ 239 per 4 weken en € 174 met z’n tweeën.

 • Wanneer u een woning op maat koopt, bepaalt u zelf wat u wilt en  bent u niet afhankelijk van anderen. Voorzieningen als brede  deuren, voldoende ruimte voor rolstoel, geen drempels etc. zijn  standaard in onze woningen.
 • Uw woning is zo gebouwd dat eventuele later noodzakelijke  voorzieningen makkelijk te realiseren zijn omdat er bij de bouw al  rekening mee is gehouden. (ruimte voor lift, voldoende leidingen).
 • Onze woningen kunnen concurreren met de lasten van een  vergelijkbare huurwoning voor zover die al bestaat!
 • Zorg: Voor huishoudelijke verzorging ( poetsen)  kunt u in zeer beperkte mate een beroep doen op de WMO. U betaalt weer de eigen bijdrage. Voor verzorging en verpleging (thuiszorg) betaalt u geen eigen bijdrage. Thuiszorg zit in de basisverzekering.

Het maakt niet uit waar u woont. De zorg is voor iedereen hetzelfde, waar hij of zij ook woont. ( In Ruijschenbergh is nachtzorg in huis aanwezig. Op andere plaatsen is de nachtzorg ambulant.)

Eigen Regie

 • Wanneer u een woning op maat kunt kopen, dan bent u in staat om zelf de regie te voeren over uw eigen woonbehoeften en wooncomfort. 
 • U bent niet afhankelijk van de gemeente of verhuurder met betrekking tot allerlei woningaanpassingen.
 • Verzorging en verpleging zitten in het basispakket en zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht of hij of zij nu in een huur- of koopwoning  woont.
 •  (Daarbij is het goed te weten dat zelfs in Ruijschenbergh de functies zorg en wonen gescheiden zijn. Dat betekent dat de zorg in de wijk in principe niet anders is dan in een woon-zorg-complex.)
 • Er is flink bezuinigd op de professionele zorg. Veel taken zijn of moeten worden overgenomen door vrijwilligers die bij u “om de hoek” wonen. Daarom kiest bouwbedrijf Raaijmakers voor woningen in oude vertrouwde wijken met een goede sociale cohesie. We verwijzen u bijvoorbeeld ook naar initiatieven zoals de Zorg Coöperatie Gemert.
 • Helaas is opname in een verpleeghuis (met een lage of hoge eigen bijdrage) soms onvermijdelijk. Door een woning op maat kunt u echter maximaal thuis blijven wonen. Dat is een geruststellende gedachte!

Voor verdere informatie / documentatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met 
Bouwbedrijf Raaijmakers +31(0)492362625 wij staan u graag te woord.

  Kopen of Huren


Kopen of Huren


WMO is er o.a. voor vervoersvoorzieningen( taxi, scootmobielen, rolstoelen), zorg voor schoon en leefbaar huis en persoonlijke begeleiding (dagbesteding) en mantelzorgondersteuning. U betaalt voor alles een eigen bijdrage m.u.v. rolstoelen. Voor taxi betaalt u OV tarief.
Text Size