Tekst aanpassen  a     A

Marielle Emonds

Mariëlle Emonds
Bouw- en Aannemingsbedrijf Raaijmakers BV

(werkzaam op: maandag, woensdag & donderdag)

Molenstraat 43
5421 KD Gemert

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
T: +31(0)492362625
F: +31(0)492365125

KvK  nr: 17032799
BTW nr: NL0076.83.133.B02

Volg ons op Facebook:  Logo Facebook

Disclaimer:
Raaijmakers of diens BV's aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen of anderszins verstrekte informatie. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Op deze en alle overeenkomsten zijn van toepassing onze verstrekte algemene inkoopvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch op 27 februari 2010 onder nr 27/2010. Andere dan de hier genoemde voorwaarden (met name de onderaannemer / leverancier gehanteerde voorwaarden) zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Milieubewust zijn is voor iedereen belangrijk, denk aan het milieu voordat u deze pagina uitprint!

Vacatures

Momenteel zijn wij op zoek naar (leerling) werkplaatstimmerman.
Bent u of kent u deze persoon stuur dan u CV naar algemeen@bouwbedrijf-raaijmakers.nl

Bent u verder van mening een meerwaarde te kunnen bieden voor onze organisatie
dan ontvang wij graag uw open sollicitatie voor een toekomstige vacature.
U kunt deze sturen naar algemeen@bouwbedrijf-raaijmakers.nl onder vermelding van "Huidige vacature of Open sollicitatie".

Text Size